Ikaalisten Vesi Oy

Ikaalisten Vesi Oy on vuonna 1959 perustettu vesihuoltolaitos. Yhtiö toimii yleishyödyllisellä pohjalla tarkoituksenaan lisätä asuinalueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristön suojelua.

Ikaalisten Vesi Oy vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Ikaalisten kaupungissa omalla toiminta-alueellaan. Talousvettä valmistetaan noin 1700 m3/d. Vesijohtoverkostoa on noin 114 km ja jätevesiverkostoa 81 km.

Vuoden 2009 alusta alkaen yhtiö on vastannut viemärilaitoksesta, jonka tehtävänä on jäteveden johtaminen jätevedenpuhdistamoille ja jätevedenkäsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on hoidettavana kolme jätevedenpuhdistamoa ja yli kuusikymmentä jätevedenpumppaamoa.

Nykyisin yhtiö hoitaa tehtäviään viiden vakituisen työntekijän voimin sekä lisäksi yhtiö työllistää tarvittavan määrän ulkopuolisia palveluntuottajia. Yhtiön osakkeista Ikaalisten kaupunki omistaa 88,5%.

 

pytty_banner vesikoulu_banner