Ikaalisten Vesi Oy

Ikaalisten Vesi Oy on vuonna 1959 perustettu vesihuoltolaitos. Yhtiö toimii yleishyödyllisellä pohjalla tarkoituksenaan lisätä asuinalueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristön suojelua.

Laitoksen vedenottamoita ovat Heinistön pohjavedenottamo ja Vatulan pohjavedenottamo. Vedenottamoiden ja vesitornin lisäksi laitoksella on vesijohtoverkostoa noin 113km.

Vuoden 2009 alusta alkaen yhtiö on vastannut viemärilaitoksesta, jonka tehtävänä on jäteveden johtaminen jätevedenpuhdistamoille ja jätevedenkäsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on kolme jätevedenpuhdistamoa ja lähes viisikymmentä jätevedenpumppaamoa verkostoineen hoidettavana.

Nykyisin yhtiö hoitaa tehtäviään viiden vakituisen työntekijän voimin sekä lisäksi yhtiö työllistää tarvittavan määrän ulkopuolisia palveluntuottajia. Yhtiön osakkeista Ikaalisten kaupunki omistaa 88,5%.

 

 Vikapäivystysnumero 044-7301384

 

 

pytty_banner vesikoulu_banner