Liittymähakemus

Syötä tarvittavat tiedot

Liittyjä/liittyjät

Nimi/nimet (pakollinen):

Liittyjän/liittyjien henkilötunnukset (pakollinen):

Puhelin (pakollinen):

Sähköposti (pakollinen):

Laskutusosoite (pakollinen):

Kiinteistö

Kylä / kaava-alue:

Rekisterinumero:

Tilan nimi:

Rakennuspaikan / tontin numero:

Tontin pinta-ala m²:

Rakennuksen kerrosala m²:

Kiinteistön osoite:

Kiinteistön omistaja/omistajat (pakollinen):

Hakemus koskee
Vesijohtoa

Viemäriä

Huleviemäriä

Uudisrakennusta

Laajennusta

Olemassaolevaa rakennusta

Rakennuksen käyttötarkoitus:

Rakennustyyppi:

Lisätiedot

Ylimmän vesipisteen korkeusasema:

Kerrosluku:

Alimman viemäripisteen korkeusasema:

Hulevesi johdetaan (minne):

Vesimittarin sijoitus:

Erityislaitteistot / muut lisätiedot

Viesti