Työtilaus

Täytä työtilauslomake

  Laskutusasiakas

  Nimi (pakollinen):

  Puhelin (pakollinen):

  Henkilötunnus / Y-tunnus (pakollinen):

  Laskutusosoite (pakollinen):

  Yhteyshenkilö / viite laskuun (pakollinen):

  Työkohteen osoite (pakollinen):

  Työtilaus koskee

  Vesijohdon liitostyötä

  Jätevesiviemärin liitostyötä

  Vesimittarin asennusta

  Muu työ

  Kuvaus työkohteesta

  Haluttu työn suoritusajankohta (pakollinen):

  Työtilauksen käsittely kestää noin kaksi työpäivää.

  Liitostyön tilauksen edellytyksenä on allekirjoitettu liittymishakemus ja liitoskohta selvitetty.