Työtilaus

Täytä työtilauslomake

Laskutusasiakas

Nimi (pakollinen):

Puhelin (pakollinen):

Henkilötunnus / Y-tunnus (pakollinen):

Laskutusosoite (pakollinen):

Yhteyshenkilö / viite laskuun (pakollinen):

Työkohteen osoite (pakollinen):

Työtilaus koskee

Vesijohdon liitostyötä

Jätevesiviemärin liitostyötä

Vesimittarin asennusta

Muu työ

Kuvaus työkohteesta

Haluttu työn suoritusajankohta (pakollinen):

Työtilauksen käsittely kestää noin kaksi työpäivää.

Liitostyön tilauksen edellytyksenä on allekirjoitettu liittymishakemus ja liitoskohta selvitetty.