Tiedotteet

Ilmoitus asiakkaille taksan muutoksista

Suomen eduskunta on hyväksynyt arvonlisäveron korotuksen. Yleinen arvonlisäverokanta nousee 24 prosentista 25,5 prosenttiin 1.9.2024 alkaen.

Tasauslaskutus tehdään muutospäivään vanhalla arvonlisäveroprosentilla. Lukupyyntö lähetetään asiakkaille postitse elokuussa. Vesimittarin lukema tulee toimittaa meille 26.8.2024 mennessä. Mikäli lukeman toimittaa pyydetyn päivän jälkeen, niin laskutus suoritetaan arviokulutukseen perustuen. Jälkikäteen toimitettujen lukemien perusteella yksittäisiä arviolaskuja ei voi ohjelman verokannan muutoksen vuoksi korjata. Lukema tulee toimittaa joko palauttamalla postitse lukukortti tai verkkosivujen https://www.ikaalistenvesi.fi/mittarilukema/ kautta. Lukeman voi myös toimittaa sähköpostitse. Kirjoita sähköpostiin myös kulutuspiste- ja asiakasnumero sekä kohteen osoite.

Seuraava laskutus heinä – elokuu tehdään siis poikkeuksellisesti syyskuussa. Vastaavasti sitä seuraava laskutusjakso on syys – joulukuu, joka laskutetaan ensi vuoden tammikuussa.

Vesimaksuja korotetaan 1.9.2024 alkaen. Voit tutustua vesihuollon maksuihin myös verkkosivuillamme osoitteessa https://www.ikaalistenvesi.fi/hinnasto/. Vesimaksuja korotetaan arvonlisäveron nousun verran. Lisäksi rivitalot, pienkerrostalot, asuinkerrostalot sekä asuntolat siirtyvät uuteen perusmaksuluokkaan, joiden hinnoittelu muuttuu portaittain rakennusluokkien asuinhuoneistomäärien mukaisesti. Perusmaksujen muutoksen periaatteet ovat kustannusvastaavuus, investointien kattaminen, tasapuolisuus ja veden kulutuksen hillitseminen. Muutoksen myötä perusmaksujen hinnat ovat vertailtavissa eri asuinrakennuksien huoneistomäärien välillä. Asuinhuoneistomääriin perustuva perusmaksu nousee käyttöpaikalla asteittain kiinteistön vaatiman palveluvalmiuden sekä veden ja poisjohdettavan jäteveden oletusmäärän perusteella.