Ilmoitus asiakkaille taksan muutoksista

Ikaalisten Vesi Oy:n perusmaksut muuttuvat 1.7.2023 alkaen. Maksuja korotetaan laitoksen käyttötalouden ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseksi. Vesihuoltolain 18 §:n mukaan vesihuoltolaitos täyttää talousvaatimukset, kun laitoksen toiminnan ja investointien rahavirta on pitkällä aikavälillä positiivinen. Yhtiön toiminnan ja investointien rahavirta on ollut negatiivinen edellisestä vuodesta lähtien johtuen yleisen kustannustason noususta sekä uus- ja korjausinvestointien määrästä.

Vesihuollon maksuja korotetaan liitteenä olevan hinnaston mukaisesti. Nelihenkisen perheen omakotitaloudessa verolliset veden ja jäteveden maksut nousevat keskimäärin yhteensä noin 11 % vuodessa, kolmen henkilön taloudessa noin 14 % ja kahden henkilön taloudessa noin 19 % vuodessa sekä vesimaksut nousevat kahden henkilön kesämökkikiinteistöllä noin 39 % vuodessa. Veden ja jäteveden käyttömaksuja ei toistaiseksi koroteta.

Ikaalisten Vesi Oy on tehnyt 8.2.2022 yhdenvertaisuuspäätöksen, minkä mukaan kaikkien asiakkaiden, joilla ei vielä ole laskutusta varten vesimittaria, pitää asennuttaa vesimittari. Tästä tiedotettiin ko. asiakkaita erikseen edellisenä vuonna ja perusmaksujen vuosikorotuksista jo vuonna 2020. Yhtiön laskuttamattoman talousveden määrä on tällä hetkellä noin 20 %, ja yhtiö on arvioinut, että merkittävä osuus tästä vuotovedestä aiheutuu vapaa-ajan kiinteistöjen vedenkulutuksesta sekä vuodoista. Lisäksi yhtiö on kieltänyt ns. itsetyhjentyvän mökkiventtiilin liittämisen suoraan laitoksen runkojohtoon ja se on korvattava lainvaatimukset täyttävällä talosulkuventtiilillä. Väärin suljetun tai viallisen mökkikiinteistön itsetyhjentyvä mökkiventtiili voi vuotaa talousvettä maastoon noin 30.000 litraa vuorokaudessa. Talosulkuventtiilin hankinta ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajan vastuulle.

Vanhalla teollisuus- tai liikekiinteistöllä, missä teollisuus- tai palveluliiketoiminnan käyttötarkoitus on muuttunut, vesimittarikoon pienentämisellä voidaan mahdollisesti pienentää myös perusmaksujen suuruuksia. Mikäli kiinteistö päättää pienentää vesiputkiston ja vesimittarin kokoa, tulee kuitenkin sopia Ikaalisten Vesi Oy:n kanssa viranomaisen vaatiman sammutusveden- tai sprinkleriveden toimittamisesta, jos kiinteistön sammutusvesilaitteiston putkihaara on otettu ennen vesimittaria tai seinäpaloposti pidetään säädöksen vuoksi käytössä. Pienempi mittarikoko aiheuttaa putkiston virtaamaan suuremman painehäviön.