Yleinen

Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot 1.3.2021 alkaen

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia.

Vesihuoltolain (119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitosyhdistys päivitti mallit vuonna 2015 vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Näin ollen Ikaalisten Vesi Oy on päivittänyt laitoksen yleiset toimitusehdot.

Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä.

Yleiset toimitusehdot voi tulostaa linkin kautta paperille kaksipuolisena A4- tai A5-tulostusasetuksella.

Linkki: Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot