Yleinen

Ilmoitus asiakkaille maksujen muutoksista

Ikaalisten Vesi Oy:n käyttömaksut muuttuvat 1.1.2021 alkaen. Maksuja korotetaan laitoksen käyttötalouden ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseksi. Vesitornin peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Veden ja jäteveden verollisia käyttömaksuja korotetaan 0,15 €/m3. Kulutuspaikoissa joissa ei ole vesimittaria, perusmaksuja korotetaan vuosittain hinnaston mukaisesti. Laitos suosittelee, että mittaroimattomat kiinteistöt siirtyvät vedenkulutuksen mittaukseen asennuttamalla vesimittarin.

Linkki: Hinnasto