Ikaalisten Vesi Oy

Ikaalisten Vesi Oy on vuonna 1961 perustettu vesihuoltolaitos. Yhtiö toimii yleishyödyllisellä pohjalla tarkoituksenaan lisätä asuinalueen viihtyvyyttä ja hyvinvointia, edesauttaa elinkeinojen kehittymistä sekä edistää pohjavesien ja ympäristön suojelua.

Ikaalisten Vesi Oy vastaa vesihuoltolain mukaisesta vesihuollon järjestämisestä Ikaalisten kaupungissa omalla toiminta-alueellaan. Talousvettä valmistetaan noin 1550 m3/d. Vesijohtoverkostoa on noin 115 km ja jätevesiverkostoa 90 km.

Vuoden 2009 alusta alkaen yhtiö on vastannut viemärilaitoksesta, jonka tehtävänä on jäteveden johtaminen jätevedenpuhdistamoille ja jätevedenkäsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti. Yhtiöllä on hoidettavana kolme jätevedenpuhdistamoa ja yli viisikymmentä jätevedenpumppaamoa.

Nykyisin yhtiö hoitaa tehtäviään viiden vakituisen työntekijän voimin sekä lisäksi yhtiö työllistää tarvittavan määrän ulkopuolisia palveluntuottajia. Yhtiön osakkeista Ikaalisten kaupunki omistaa 88,5%.

vesikoulu_banner