Liittymähakemus

Ohjeet liittyjälle

Hakemuksen perusteella teemme vesi-/viemäriliittymäsopimuksen. Kiinteistön saa liittää Ikaalisten Vesi Oy:n verkostoon, kun sopimus on allekirjoitettu.

Liittämiskohdan tiedot saa täyttämällä lomakkeen liitoskohtalausunto tai ottamalla yhteyttä vesi@ikaalistenvesi.fi.

Hulevesiasioissa ota yhteyttä Ikaalisten kaupungin kunnallistekniikkaan.

Toimita piirustukset vesi- ja viemärisuunnitelmista sähköpostitse vesi@ikaalistenvesi.fi (LVI-asemapiirustus, LVI-pohjapiirustus, todistus kiinteistön omistusoikeudesta).

Liittymäsopimuksen allekirjoituksen jälkeen tilaa liittämistyö työtilauslomakkeella tai sähköpostitse vesi@ikaalistenvesi.fi.

Maanrakennustöistä rakennuspaikalla vastaa liittyjä.

Vesimittaripaikan venttiileineen ja ankkurointeineen rakentaa liittyjä. Ikaalisten Vesi Oy toimittaa ja asentaa vesimittarin esteettömälle paikalle lämpimään ja lattiakaivolla varustettuun mittaritilaan. Lisätietoja mittaritilalle asetetuista vaatimuksista löytyy linkistä D1 Suomen rakentamismääräyskokoelma.

Täytä hakemus

  Liittyjä / liittyjät

  Nimi / nimet (pakollinen):

  Liittyjän / liittyjien henkilötunnukset (pakollinen):

  Puhelin (pakollinen):

  Sähköposti (pakollinen):

  Laskutusosoite (pakollinen):

  Kiinteistö

  Kylä / kaava-alue (pakollinen):

  Rekisterinumero / kiinteistötunnus:

  Tilan nimi:

  Rakennuspaikan / tontin numero (pakollinen):

  Tontin pinta-ala m²:

  Rakennuksen kerrosala m² (pakollinen):

  Kiinteistön osoite (pakollinen):

  Kiinteistön omistaja / omistajat (pakollinen):

  Hakemus koskee
  Vesijohtoa

  Jätevesiviemäriä

  Hulevesiviemäriä

  Uudisrakennusta

  Laajennusta

  Olemassaolevaa rakennusta

  Rakennuksen käyttötarkoitus (pakollinen):

  Rakennustyyppi (pakollinen):

  Lisätiedot

  Ylimmän vesipisteen korkeusasema:

  Kerrosluku:

  Alimman viemäripisteen korkeusasema:

  Hulevesi johdetaan (minne, pakollinen):

  Vesimittarin sijoitus:

  Toivottu vesimittarin asennusajankohta:

  Erityislaitteistot / muut lisätiedot

  Viesti

  Lataa asemapiirros, LVI-suunnitelma tai kiinteistöverolippu

  Hakemuksen käsittely kestää noin 1-2 viikkoa. Hakemuksen puutteelliset tiedot pitkittävät käsittelyaikaa.