Laskutus

Vesilaskut koostuvat käyttömaksusta, joka perustuu käyttämäsi veden määrään, sekä perusmaksusta, joka on kiinteistökohtainen kuukausittain perittävä kiinteä maksu.

Perusmaksu

Perusmaksua maksetaan joka kuukausi ja sen suuruus riippuu vesimittarin koosta. Perusmaksu pysyy kuukaudesta toiseen samana – myös silloin kun asunto on tyhjänä.

Yleisin mittarikoko omakotitalossa on DN20. DN32 ja DN40 on käytössä kerrostaloissa ja muissa isommissa kohteissa. Mittarin koko määrittelee sen, miten paljon sen läpi pääsee vettä. Yleensä mittarikoon päättää LVI-suunnittelija, mutta joissain tapauksissa myös Ikaalisten Vesi voi määritellä koon.

Sekä puhtaalla vedellä että jätevedellä on oma perusmaksunsa. Kulloinkin voimassa olevat perusmaksuhinnat löydät hinnastosivultamme. Perusmaksulla kerätyt rahat käytetään vesihuoltoverkoston ylläpitoon ja kunnostukseen.

Käyttömaksu

Nimensä mukaisesti käyttömaksu määräytyy sen mukaan, paljonko vettä käytetään. Kulloinkin voimassa olevat kuutiohinnat löydät hinnastosivultamme. Jäteveden käyttömaksu perustuu puhtaan veden käytön määrään eli oletuksena on, että sama määrä vettä, mikä hanasta lasketaan, valuu viemäriin.

Jäteveden käyttömaksu on talousvettä suurempi, koska jäteveden käsittely on prosessina melko kallis. Hintaa nostaa myös huleveden osuus, sillä jätevesiviemäriin pääsee sadevesiä. Se taas aiheuttaa, että käsiteltävän jäteveden määrä on suurempi kuin vesihuoltoverkoston alueella käytetty talousveden määrä.

Arvio- ja tasauslasku

Arviolasku lähetetään asiakkaille kolme kertaa vuodessa. Arviolasku perustuu keskimääräiseen vedenkulutukseen eli arvioon siitä, mitä kyseisenkokoinen talous kuluttaa.

Vuoden viimeinen eli neljäs lasku on tasauslasku, joka perustuu todelliseen kulutukseen eli asiakkaan ilmoittamaan vesimittarin lukematietoon. Näin tasauslasku on joko pienempi tai suurempi kuin aiemmat arviolaskut.

Vesimittarin lukema on helpointa ilmoittaa verkkosivuillamme mittarilukemalomakkeella. Jos vedenkäytössä ei ole tapahtunut muutoksia, poikkeava lukema voi kertoa vuodosta.

Liittymismaksu

Kun uusi talo liittyy vesihuoltoverkostoon, siltä peritään liittymismaksu. Maksu on tavanomaisilla pientaloilla kiinteä. Muilla se määräytyy kiinteistön rakennusluvan kerrosalaneliöiden mukaan eli jos tontilla on paljon rakennusoikeutta, liittymismaksu on suurempi.

Liittymismaksu kattaa Ikaalisten Vesi Oy:n rakentamat vesi- ja jätevesijohdot. Runkolinjoista tontille rakennettavista johdoista vastaa kiinteistö itse. Hulevesijohto taas kuuluu Ikaalisten kaupungin vastuulle.