Liittyminen

1. Pyydä liitoskohtalausunto

Tilaa liitoskohtalausunto Ikaalisten Vesi Oy:lt√§ s√§hk√∂postitse vesi@ikaalistenvesi.fi tai t√§yt√§ liitoskohtalausuntolomake.

Lausuntoa varten tarvitaan tiedot kiinteistön omistajasta/rakentajasta, kiinteistön osoite, sekä liitoskohtalausunnon toimitusosoite (sähköpostiosoite tai asiakaspalvelupisteemme).

Lausunnosta selviää liittymismahdollisuus vesijohtoon, jätevesiviemäriin, liittämiskohdat, liittymis- ja padotuskorkeudet sekä vesijohtopaine.

Liitoskohtalausunto toimitetaan noin viikon kuluttua lausunnon tilauksesta.

 2. Tee liittymishakemus

Liittymän saamiseksi tulee asiakkaan toimittaa laitokselle kirjallinen liittymähakemus asianmukaisesti täytettynä.

Hakemuksen liitteen√§ tulee olla asemapiirustus tai todistus kiinteist√∂n omistusoikeudesta.

Liitosty√∂ voidaan tehd√§ vasta, kun liittymishakemus liitteineen on tarkastettu ja hyv√§ksytty Ikaalisten Vesi Oy:n toimesta. K√§sittelyaika hakemuksella on noin kaksi viikkoa.

Mikäli tonttijohdot sijoittuvat osittain toisen omistamalle tontille tai liitos halutaan tehdä toisen kiinteistön tonttijohtoon, tulee hakemuksen yhteydessä toimittaa kopiot kiinteistöjen välisistä sopimuksista.

3. Toimita Vesi- ja viemärisuunnitelmat

Kiinteist√∂n vesi- ja viem√§rilaitteet (kvv-laitteet), joihin luetaan tonttijohdot laitoksen runkojohtoihin saakka, tulee rakentaa Ikaalisten Vesi Oy:n tarkastaman ja hyv√§ksym√§n vesi- ja viem√§risuunnitelman mukaisesti. Tarkastus ja hyv√§ksynt√§ kattavat laitoksen edun valvonnan, mutta ei koske rakennusvalvonnan piiriin kuuluvaa kvv-tarkastusta.

Suunnittelussa ja rakentamisessa tulee noudattaa vesihuoltolaitoksen toimittamassa liitoskohtalausunnossa annettuja tietoja sekä alan määräyksiä ja ohjeita kuten Ympäristöministeriön asetusta rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista (YMa 1047 2017).

Vesi- ja viem√§risuunnitelmaan tulee sis√§lty√§ seuraavat piirustukset, jotka toimitetaan Ikaalisten Vesi Oy:lle hyv√§ksytt√§viksi yhten√§ s√§hk√∂isen√§ sarjana hakemuksen yhteydess√§:

  • Asemapiirros, johon on merkitty kiinteist√∂n ulkopuoliset vesihuoltolaitteet
  • Pohjapiirustukset, jossa on kiinteist√∂n sis√§puoliset vesihuoltolaitteet
  • Muut t√§ydent√§v√§t piirustukset
  • Todistus omistusoikeudesta

Hule- ja/tai perustusten kuivatusvesien johtaminen on selvitettävä asemapiirroksessa siinäkin tapauksessa, että mainitut vedet johdetaan maastoon eikä laitoksen hulevesiverkostoon.

Vesimittari tulee sijoittaa lattiaviemäröityyn lämpimään tilaan, jossa se on helposti luettavissa ja huollettavissa.

4. Hyväksytä kvv-työnjohtaja

Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtävissä vesi- ja viemärilaitteistojen asennustöissä tulee olla rakennustarkastajan hyväksymä vastuuhenkilö.

Kvv-työnjohtaja tulee ilmoittaa liitoskohtalausuntopyynnössä.

 5. Allekirjoita liittymissopimus

Liittymishakemuksen sekä vesi- ja viemärisuunnitelman perusteella tehdään vesihuoltoverkostoon liittymisestä kirjallinen liittymissopimus asiakkaan ja laitoksen välille.

Sopimus koskee liitt√§mist√§ ja k√§ytt√∂√§. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee asiakkaan tutustua sopimuksen yhteydess√§ toimitettaviin sopimusehdot sek√§ Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot -ehtoihin.

6. Tonttijohtojen rakentaminen

Tonttijohtojen asennustyöt saa aloittaa sen jälkeen, kun liittymishakemus, vesi- ja viemärisuunnitelma sekä asennustöiden johtaja on hyväksytty.

Jos laitoksen runkojohdot sijaitsevat kiinteistön alueella tai vesilaitos on rakentanut aiemmin tonttijohdot ns. tonttiliittymävaraukset kiinteistön rajalle, vastaa liittyjä tonttijohtojen rakentamisesta liittämiskohtaan saakka.

Kun liitokset joudutaan tekem√§√§n kiinteist√∂n alueen ulkopuolella kulkeviin runkojohtoihin, liittyj√§ vastaa tonttijohtojen rakentamisesta tontin rajalle saakka ja Ikaalisten Vesi Oy tontin rajalta liitoskohtaan. T√§ss√§ tapauksessa Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa liittyj√§√§ rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Liittyjä hankkii kustannuksellaan kaiken tarvittavan rakennusmateriaalin kiinteistölle. Lisäksi kiinteistö vastaa mahdollisista louhintakustannuksista ja kaivualueen maisemoinnista kuten nurmetuksesta.

7. Tilaa liitostyöt ja vesimittari

Ikaalisten Vesi Oy tekee tonttijohtojen liitosty√∂t sek√§ toimittaa vesimittarin asiakkaan ty√∂tilauksen mukaisesti. Vesiyhti√∂ tekee aina paineellisten putkien (vesijohto ja paineviem√§ri) liitokset. Viettoviem√§rit liittyj√§n on mahdollista liitt√§√§ itse laitoksen valvonnassa. Liitokset tehd√§√§n hyv√§ksyttyjen vesi- ja viem√§risuunnitelmien sek√§ liitoskohtalausunnon mukaisesti.

Liitoskohta tulee kaivaa esiin niin, ett√§ liitt√§misty√∂ voidaan tehd√§ esteett√§. Kaivuuty√∂ tulee toteuttaa ty√∂suojeluhallinnon Kapeat kaivannot ‚Äďoppaan mukaisesti. Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa liittyj√§√§ rakentamisesta aiheutuneista kustannuksista. Lis√§ksi Ikaalisten Vesi Oy laskuttaa ylim√§√§r√§isist√§ t√∂ist√§, kuten kaivuusta tai veden poistosta kaivannosta, aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Tonttijohtojen liitostyöt tulee tilata vesilaitokselta vähintään 5 arkipäivää ennen suunniteltua liitospäivää.

8. Vesimittarin tilantarve

Laitos ei vastaa viranomaisten ohjeiden vastaisesti rakennetussa ja kunnossapidetyssä mittaritilassa aiheutuvista vahingoista tai lattiakaivon puuttumisesta aiheutuvista vahingoista.

Vesimittarin tila- ja asennusohje:

1. Vesimittari kannattaa sijoittaa siten, että etäisyys liitoskohdasta vesimittarille jää kohtuulliseksi. Sopiva vesimittarin sijoituskohta on tekninen tila tai muu lattiaviemäröity tila. Vesimittaritilassa on oltava valaistus ja riittävä tuuletus.

2. Vesimittari ei saa altistua pakkaselle, kuumuudelle, iskuille eikä muille vahingollisille vaikutuksille.

3. Vesimittaria ei saa koteloida eikä eristää, jotta sen luku ja vaihtaminen olisi helppoa. Vesimittarin asentamisen, vaihtamisen, lukemisen ja huoltamisen tulee olla esteetöntä. Mittaria ei tule sijoittaa kaappiin tai muihin ahtaisiin tiloihin.

4. Kylmävesijohtoputken eristys on tehtävä niin, ettei mittarinvaihdon yhteydessä tarvitse rikkoa eristystä.

5. Vesimittarin kannakointi tulee toteuttaa niin, että kiinnikkeet ovat vesijohtoputkissa eivätkä mittarin puolikkaissa.

9. Asennustarkastukset

Rakennuslainsäädäntöön perustuvan asennustyön valvonnan hoitaa rakennustarkastaja. Vesihuoltolaitoksen edustaja suorittaa tarkastuksia laitoksen edun valvojana tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa.

10. Maksut

Liittymisen yhteydessä laskutetaan liittymismaksut ja talojohtojen rakentamiskustannukset. Kiinteähintainen perusmaksu sekä käytön mukaan määräytyvät vesi- ja jätevesimaksut laskutetaan neljästi vuodessa.