Sprinkleriliittymien sopimusehdot

Sprinkleriliittymien sammutusveden hankinnasta tulee tehdä kirjallinen sprinklerisopimus Ikaalisten Vesi Oy:n ja asiakkaan kesken. Liitoskohtalausuntoa ja -sopimusta varten on toimitettava tieto mitoitusvesimäärästä ja -paineesta sekä toiminta-ajasta. Sprinklerilaitteiston suunnittelussa ja asennuksessa on noudatettava kulloinkin voimassa olevia sprinklerimääräyksiä sekä -ohjeita.

Sprinklerisopimuksessa Ikaalisten Vesi Oy on määritellyt liitoskohdan ja minimipaineen. Maksimaaliset käytettävissä olevat virtaamatiedot arvioidaan tapauskohtaisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Mikäli ne eivät ole riittävät kiinteistön tarpeita varten, liittyjän tulee itse ryhtyä muihin toimenpiteisiin riittävän vedensaannin varmistamiseksi, esimerkiksi erillinen sammutusvesisäiliö tai paineenkorotus. Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen sprinkleriliittymäjohto voidaan liittää Ikaalisten Vesi Oy:n vesijohtoverkostoon. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan yhteystietojen muutoksista laitokselle.

Sprinklerilaitteiston käyttöönotosta ja tarkastuksista tulee olla yhteydessä laitokseen ennen niiden suorittamista. Käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta tulee toimittaa kopio Ikaalisten Vesi Oy:lle. Sprinklerilaitteistoja koskevat toimitus- ja sopimusehdot perustuvat Vesilaitosyhdistyksen toimitus- ja sopimusmalleihin.

Sprinklerisopimuksen sopimusehdot ‚Üí

Sprinkleriliittymien yleiset toimitusehdot ‚Üí