Ilmoitus asiakkaille maksujen muutoksista

Ikaalisten Vesi Oy:n käyttömaksut muuttuvat 1.1.2021 alkaen. Maksuja korotetaan laitoksen käyttötalouden ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseksi. Vesitornin peruskorjaus on tarkoitus aloittaa vuonna 2021.

Veden ja jäteveden verollisia käyttömaksuja korotetaan 0,15 €/m3. Kulutuspaikoissa joissa ei ole vesimittaria, perusmaksuja korotetaan vuosittain hinnaston mukaisesti. Laitos suosittelee, että mittaroimattomat kiinteistöt siirtyvät vedenkulutuksen mittaukseen asennuttamalla vesimittarin.

Linkki: Hinnasto

Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot 1.3.2021 alkaen

Vesilaitosyhdistys on päivittänyt yhteistyössä Suomen Kuntaliiton sekä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa vesihuoltolaitosten yleisten toimitusehtojen mallin vastaamaan vesihuoltolainsäädännön muutoksia.

Vesihuoltolain (119/2001) muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Vesilaitosyhdistys päivitti mallit vuonna 2015 vastaamaan vesihuoltolain muutoksia. Näin ollen Ikaalisten Vesi Oy on päivittänyt laitoksen yleiset toimitusehdot.

Asiakkailta ei edellytetä toimenpiteitä.

Yleiset toimitusehdot voi tulostaa linkin kautta paperille kaksipuolisena A4- tai A5-tulostusasetuksella.

Linkki: Ikaalisten Vesi Oy:n yleiset toimitusehdot

Asiakkaille

Muistathan ilmoittaa matkapuhelinnumerosi asiakaspalveluumme, jotta voimme lähettää tekstiviestin ennakoiduista vedenjakelukatkoksista.​​